Fotografiskt CV

Fotografiskt CV

Utbildning

 • Fotografering och visuell kommunikation. Högskolan Novia. 7,5 hp. 2022.
 • Digital fotografi. Mittuniversitetet, 7,5 hp. 2021.
 • Fotohistoria. Mittuniversitetet, 7,5 hp. 2021.
 • Digital fotografisk bild. Blekinge tekniska högskola, 7,5 hp. 2021.
 • Utveckla ditt fotograferande – stillbild. Luleå tekniska universitet, 7,5 hp. 2020.
En bild ur projektet Offentligt, utställd i Dokfotosalongen 2023.

Utställda bilder

 • Dokfotosalongen 2023, tema “Osynligt arbete”. Arbetets museum, Norrköping. Tre bilder från hotellrum, ur projektet Offentligt.
 • CFF Salong 2022. Bilden “Vejby strand”. Centrum för fotografi, Stockholm.
 • Vår salong. Vällingby 2023. Två bilder ur projektet Skuggor och speglingar.
En bild ur projektet Dödsbo (Långsele 2008), publicerad i Ordkonst nr. 3-4 2019.

Publicerade bilder

 • Ordkonst, nr. 2 2021. (Tema “mise en abyme”.) Bildsvit ur projektet Kroppen staden.
 • Drömsyskon zine, 2021. Tre collage ur projektet Gelatinsvit.
 • Ordkonst, nr. 3-4 2019. (Tema Arv.) Bildsviten Dödsbo (Långsele 2008).
Bilden Composite III, hedersomnämnd i Monochrome Awards 2022.

Utmärkelser

 • Monochrome Awards 2022. Hedersomnämnande för bilden Composite III.