Skuggor & speglingar

Skuggor & speglingar

Bilder där skuggor kastas och reflektioner sker, antingen på ett konkret sätt eller mer metaforiskt.