Kraft

När jag i sena tonåren skaffade min första digitala systemkamera bodde jag i ett område med mycket kraftledningar. De hade alltid funnits där som en både självklar och spöklik närvaro, bland annat på min väg fram och tillbaka till skolan, och jag hade många gånger hört dem knastra i kall vinterluft.

Det föll sig naturligt att fota dem, så när jag senare började leka med Photoshop hade jag många kraftledningsbilder att experimentera med, främst genom att invertera dem och sedan vrida på färgreglagen. Jag tycker att det fångar laddningen i kraftledningarna (och vägskyltarna) bättre än de naturliga färgerna.